Nyetableringar - Startups.

______________________________________________________________________


Att arbeta i projekt eller företag som är i etableringsfasen innebär mycket speciella utmaningar. Här krävs disciplin, fokus, klara prioriteringar och gränssättningar.
Entreprenören kan lätt hamna i faser där hen tenderar att tappa fokus eller bara prioritera det  som känns mest inspirerande för stunden,

Jag har stor erfarenhet från nyetableringar samt större industri projekt och kan med fördel åta mig uppdrag som mentor/affärscoach under startup fasen.

Som extern resurs kan jag fungera som en extra försäkring och vara ett stöd genom de svårigheter och utmaningar som oundvikligen uppstår. Att få hjälp i att bibehålla riktning, balans och entusiasm i det vi vill uträtta kan vara utomordentligt viktigt för framgång, resultatmässig såväl som för vårt välbefinnande.