Välkommen till Nextin och konsult Peter Carlsson 

Jag är en kundfokuserad affärskonsult/coach med visionen att hjälpa företag göra lönsamma  och sunda affärer och samtidigt bidra till deras tillväxt.

Affärskonsultation, coaching och mentorskap är primära arbetsverktyg i min gärning att gå från analys till implementering i mina uppdrag.


Jag har alltid lockats av entreprenörskap och tillfredsställelsen i att bygga sunda välmående företag och affärer. Gärna under ordnade former och i glädje.

Innan jag startade Nextin var jag VD och huvudägare för Emcomp-gruppen, fram tills den förvärvades av Nasdaq OMX noterade  Addtech AB  i Maj 2008. Därefter var jag verksam inom Addtech koncernen till 2011 då Nextin grundades. 

Tidigare i karriären har jag innehaft ledande positioner inom ett flertal andra elektronik företag såsom VD för EG Components AB och vVD i publika koncernen Elektronikgruppen BK AB.

Under åren har jag även drivit ett antal större globala affärsprojekt och försäljningskontor för ledande tillverkare av elektronik komponenter, bl a japanska Seiko Instruments Inc och amerikanska Electronic Designs Inc.  

Olika dimensioner inom tema affärsutveckling är det jag huvudsakligen arbetat med under hela min karriär. Jag tror mig ha en bra uppfattning hur man organiserar, bygger och utvecklar specifikt försäljningsorganisationer och tjänsteföretag

Vid uppdrag som affärskonsult arbetar jag med fördel också med människorna bakom affären. På arbetet pressas vi ofta mellan olika intressenter och känslor av maktlöshet kan uppstå inför allt det vi vill uträtta. Här kan mentorskap och/eller coachning vara utmärkta verktyg för att lära sig gränssättning och prioritera sunt i strävan mot en tillvaro fylld av balans, harmoni och glädje. 

För att utveckla min metodik och få in nya verktyg i min verksamhet har jag under senare år även studerat olika KBT baserade metoder samt utbildat mig till Diplomerad Coach ICF (ICF international coach federation).

Peter Carlsson, affärskonsult, coach