Mentorskap

 

Mentorskap går ut på att en mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt, ofta i samband med att adepten arbetar med områden där mentorn innehar betydande kunskaper.

Jag åtar mig rollen som mentor, både i form av ren affärsmentor men även som en mer övergripande mentor där jag kan stödja adepten både i sin yrkesroll såväl som i hela sin livssituation.

Eftersom mentorns livserfarenhet oftast på ett avgörande sätt spelar in i mentorskapets värde för adepten, tror jag min egen resa och mina egna erfarenheter har stort värde i min gärning som mentor och coach.