Coaching 

_____________________________________________________________________


Coaching är en professionell samtalsteknik med syfte att hjälpa individer och grupper att utforska och optimera sina egna tillgångar och interna resurser.

 

Som Diplomerad Coach ICF är coachens roll är att hjälpa individer/grupper/företag/organisationer att hitta, optimera och utforska sina egna tillgångar och interna resurser.  Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor, skapar medvetenhet, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger positiv, stärkande feedback. Som coach använder jag mötet och samtalet med klienten som verktyg för klientens egna utveckling.

Jag åtar mig uppdrag som samtalscoach och affärscoach på individ och gruppnivå. Som affärscoach är det min uppgift att förena individens egna ambitioner och mål med organisationens behov och framtid.

Både chefer och medarbetare kan i sitt professionella liv behöva någon utomstående att samtala med. Dom svar vi söker finns oftast redan inom oss men vi behöver ibland hjälp av någon annan för att locka fram potentialen. Här är coaching ett utmärkt verktyg.

Jag  träffar gärna individer med fulltecknade almanackor, individer som springer genom vardagen utan att stanna upp och reflektera över dagen. Individer som har svårt för närvaro. Många personer jag mött inom näringslivet, mig själv inkluderad, verkar ha någon sorts inbyggd oförmåga (eller motstånd) i att boka upp möten med den viktigaste personen i deras egna liv – nämligen mötet med sig själva.

Genom ett coachningssamtal med mig så vill jag erbjuda klienten möjligheten att under en stund skjuta ut sig ur ekorre hjulet och istället få förmånen att i ett stilla samtal, möta sig själv, samla tankarna och börja hitta svaren som finns där inom klienten själv.  

 Coachning utgår från nuet och sätter agendan för framtiden inom planerade och väl satta mål.