Affärskonsultation

 

Olika dimensioner inom tema affärsutveckling är det jag huvudsakligen arbetat med under hela min karriär. Jag har en god uppfattning hur man organiserar, bygger och utvecklar specifikt försäljnings- organisationer och tjänsteföretag.  Som affärskonsult hjälper jag små och medelstora företag med en övergripande översyn av verksamheten. 


Vanligtvis arbetar jag då (tillsammans med berörda medarbetare) igenom företagets organisation, struktur, nyckeltal och operativa mål, med ambitionen att optimera bolagets effektivitet och i förlängningen dess lönsamhet.

Andra områden som kan vara förtjänta av en extern genomlysning är bolagets affärsidé, strategier eller vision. Det behövs en tydlig koppling mellan strategi och operativ verksamhet.  En bra affärsidé eller vision sitter inte i ett dokument eller i en fin powerpoint presentation. Den sitter i viljan och delaktigheten hos företagets ledning och dess medarbetare.

En harmonisk och välmående medarbetare är en ofantligt mycket större tillgång för företaget än medarbetare som inte trivs. För att inte tala om de mänskliga värdena. Här jobbar vi med fördel med coaching som ett komplement till de rent affärsmässiga parametrarna,  

  

Wikepedia 2014

 Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Ofta talas det om affärsutveckling när nya företag startas, vid förnyelseprocesser, kriser eller när organisationen står inför nya utmaningar. Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen.

I offentliga organisationer används uttrycket verksamhetsutveckling.